Administration

Director:

Professor M. Asım Karaömerlioğlu

(0 212 359 66 46)

Assistant Directors:

Professor Nadir Özbek

(0 212 359 76 07)

 

Associate Professor Z. Umut Türem

(0 212 359 48 75)

Institute Secretary:

Dilek Tecirli

(0 212 359 73 27 / 359 65 80)

Secretary:

Kadriye Tamtekin

(0 212 359 65 80)

Employee:

Leyla Kılıç

(0 212 359 73 25)