Mevcut Öğrenciler

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 1. Atatürk Enstitüsü’nde Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler iki yıl (4 dönem) içinde programı tamamlamak zorundadırlar.
 2. Öğrenciler ilk iki dönemde en az altı (18 kredi) seminer ve/veya lecture formatında derslerini tamamlamalıdır. Bu derslerden ATA 507 Historiography zorunlu derstir. Öğrenciler, mümkün olduğunca farklı öğretim üyelerinden ders almaları için akademik danışmanlarınca yönlendirilirler. Başka bölümlerden de kısıtlı sayıda ders alma imkanı vardır.
 3. Öğrenciler ikinci dönemde Nisan ayı (Irregular öğrenci oldukları takdirde Kasım ayı) içinde yüksek lisans tez konusu ve danışman önerilerini Enstitü Yönetim Kurulu’na sunarlar. Yönetim Kurulu tarafından her öğrenciye en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar, doktoralı ve tam zamanlı bir öğretim elemanı tez danışmanı olarak görevlendirilir.
 4. Öğrenciler ikinci ve üçüncü dönemlerde herbiri ikişer kredi olan 508 ve 509 kodlu Akademik İngilizce Yazım derslerini ve üçer kredilik 571 ve 572 kodlu Tez Semineri derslerini alırlar. Dördüncü dönemlerinde ise YÖK tarafından alınması zorunlu gösterilen 579 kodlu Graduate Seminar dersini almaları gerekmektedir. Bu süre içinde ayrıca tez danışmanlarının gözetiminde tez araştırmalarını yaparlar ve tezlerini tamamlarlar.
 5. Tezlerin en geç dördüncü dönem sonunda Haziran ayında tez danışmanının da dahil olduğu üç kişilik bir jüri önünde savunulması gerekir. "Düzeltme" kararı verilen tezler, istenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç 3 ay içinde aynı jüri önünde Eylül ayında yeniden savunulur.
DOKTORA PROGRAMI

(2015 Aralık ve Sonrasında İlk Kez Sınava Girecek Öğrenciler için Geçerlidir)

 1. Doktora öğrencileri 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 lisansüstü ders almak zorundadırlar. MA derecelerini Atatürk Enstitüsü’nden alan öğrenciler için bu 7 dersin 5 tanesi,  MA derecelerini Atatürk Enstitüsü dışında bir kurumdan almış olan öğrenciler için ise 6 tanesi seminer/lecture formatında oluşan derslerden oluşur. Her iki grup öğrencinin de doktora programının ilk iki döneminde bu dersleri tamamlamaları gerekmektedir (MA derecelerini Atatürk Enstitüsü’nden alan öğrenciler için 2+3 veya 3+2; MA derecelerini Atatürk Enstitüsü dışında bir kurumdan almış olan öğrenciler için 3+3). Ders yükünü azaltma ve dersten çekilme (withdrawal) talepleri Enstitü Yönetim Kurulu, add-drop işlemleri ise kayıt danışmanı onayından geçmek zorundadır. Doktora öğrencileri üçüncü dönemlerinde tez önerisi hazırlamak, tez için gerekli ön araştırma ve bibliyografya çalışması yapmak ve doktora yeterliliğe hazırlanmada yönlendirmek üzere açılan bir doktora yeterlilik dersi alacaklardır. Bu ders Enstitü öğretim üyeleri tarafından dönüşümlü olarak verilir. Doktora öğrencilerinin, yeterlilik sınavına girmeden önce (Mayıs veya Aralık ayından önce) sınava gireceği alan bilgisi, tez danışman ve tez konusu önerisini Enstitü Sekreterliği'ne teslim etmesi gerekmektedir.
 2. Adaylar doktora programlarının üçüncü döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına gireceklerdir.
 3. Adaylar yeterlilik sınavında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak dağıtılan okuma listesi ve o listede belirtilen kurallardan sorumlu olacaklardır.
 4. Yeterlilik sınavına girecek adayın İngilizce yeterlilik belgesini sınav tarihinden en geç üç gün öncesine kadar Enstitü Sekreterliği’ne teslim etmesi gerekmektedir. Dil barajını aşan aday yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. İngilizce dil yeterlilik puanları aşağıdaki gibidir:
  KPDS veya ÜDS en az 85 puan
  TOEFL IBT Puanı minumum 79 puan (wrting bölümü minumum 24 puan)

   
 5. Doktora yeterlilik sınavı iki aşamadan oluşur. İlk aşama bilim sınavıdır. Bilim sınavı yazılı ve sözlü kısımlardan oluşacaktır.
 6. İkinci aşama Tez Öneri Savunması’dır. Bilim sınavının hem yazılı hem de sözlü bölümlerinde başarı gösteren aday en geç üç ay içerisinde tez öneri savunmasına girecektir. Tez Önerisi Savunması aşamasında ise adayın tez konusunu ilgilendiren alanla ilgili literatüre hakim olması beklenmektedir. Bu bağlamda tez önerisi enstitü web sayfasında yer alan okumaların ötesine taşan adayın bu alanla ilgili birikimini pekiştirmiş olarak jüri önüne çıkması beklenmektedir. Tez önerileri 30 sayfa civarında olmalı ve sınavdan en geç 10 gün önce jüri üyelerine verilmelidir. Yeterli ön araştırması yapılmamış, metodolojik kurgusu yetersiz ve yapılabilirliği ikna edici görünmeyen tez önerileri sunan öğrenciler, yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini başarıyla tamamlamış olsalar bile genel olarak yeterlilik sınavından başarısız sayılırlar. Yeterlilik sınavından başarılı sayılabilmek için adayın bilim sınavı ve tez öneri savunmasının her ikisinde de başarı göstermesi gerekmektedir. Bilim sınavını geçen ancak tez öneri savunmasında başarısız olan adaylar tekrar bilim sınavına girmeyeceklerdir.
 7. Bilim sınavları Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır. Haziran döneminde yeterlilik sınavına başvuran adaylar Haziran ayı içersinde yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan bilim sınavına gireceklerdir. Bilim sınavını geçen öğrenciler Eylül ayında akademik yıl kayıt tarihlerinden geç olmamak üzere tez öneri savunmasına gireceklerdir. Aralık döneminde yeterlilik sınavına girecek adaylar için 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında bilim sınavı açılacaktır. Başarılı adaylar takip eden Nisan ayında  tez önerilerini savunacaklardır.
 8. Doktora Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde yeterlilik dönemine kayıt olarak tekrar sınava alınabilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kredisiz yeniden ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlilik sınavına yeniden girebilir. Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması durumunda, öğrencinin programının tüm derslerini yeniden alması zorunludur. Yeterlilik sınavının tümüne ya da bir bölümüne girmeyen öğrenci yeterlilik sınavında başarısız sayılacaktır.
 9. Doktora yeterlilik sınavının başarıyla tamamlanması halinde Enstitü Yönetim Kurulu bir Tez İzleme Komitesi oluşturur. Tez danışmanının da üyesi olduğu komite üç öğretim üyesinden oluşur. Tez İzleme Komitesi, her yarıyılda bir kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az 15 gün önce, o ana kadar yaptığı çalışmaları ve bir sonraki dönemin çalışma planını içeren bir yazılı raporu komite üyelerine sunar.
 10. Doktora öğrencilerinin programa başlamalarından itibaren 8 dönem içinde doktora programını tamamlamaları gerekir.
 11. 9. ve 10. dönemler için ek süre izni Tez İzleme Komitesinin tavsiyesi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI GENEL ALAN OKUMA LİSTESİ

Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olan okuma listesidir.

Listeyi görmek için buraya tıklayınız. Doktora yeterlilik okuma listesindeki kitaplar Atatürk Enstitüsü öğrencileri için kütüphanede rezerve edilmiştir. 

Intelligent Research Design kitabına buradan ulasabilirsiniz.

YÖNETMELİKLER

Yüksek Lisans Programi

Madde 13 - Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalinin görüsünü alarak, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için o anabilim dalinin bir öğretim üyesini program danismani olarak belirler. Program danismani öğrencinin her yariyilda alacaği dersleri, bu yönetmelige ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programina uygun olarak belirler. Bir yüksek lisans programinin toplam 21 krediden az olmamak kosulu ile en az yedi adet kredili ders, bir adet kredisiz, haftada bir saat, notu Pass-Fail olan seminer dersi ve tez çalismasindan olusur. Öğrencinin alacaği derslerden en çok iki tanesi, öğrencinin daha önce Anabilim Dalindan almadiği ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

Bir yüksek lisans öğrencisi, programinda öngörülen kredi tutarinin en çok yarisini danismaninin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayi ile:

a) Bogaziçi Üniversitesi'nin disindaki yüksek öğretim kurumlarinin lisansüstü programlarindan ders alarak ya da önce bu programlarda en az bir yili basari ile tamamlamis olmak kosulu ile almis olduğu ve bir diploma için kullanilmamis derslerini nakil dersi olarak geçerli saydirarak,

b) Bir diploma için kullanilmamis olmak kosulu ile Boğaziçi Üniversitesi'nin baska programlarindan daha önce almis olduğu lisansüstü dersleri geçerli saydirarak tamamlayabilir. Bogaziçi Üniversitesi disinda alinmis olan derslerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafindan geçerli sayilan notlari öğrenci kaydina P notu olarak geçer. Söz konusu derslerin kredi toplami, program toplam kredisinin 1/4'nü asarsa, öğrencinin derslerini tamamlamasi gereken azami süre, yasal süreden bir yariyil düsürülür.

Lisans derecesi, kabul edildiği yüksek lisans programindan farkli bir anabilim dalinda ya da ayni bilim dalinda, ancak farkli bir yüksek öğretim kurumundan olan öğrenciye, lisans derslerindeki eksikliklerini tamamlayabilmesi için ilgili anabilim dalinin önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu'nca en çok iki yariyillik bilimsel hazirlik süresi taninabilir. Bu önerinin, öğrencinin kabulü sirasinda yapilmasi ve alacaği "önkosul" derslerinin belirlenmesi zorunludur. "Önkosul dersleri" öncelikle ve kredili olarak alinir. Ancak bu derslerin kredi ve notlari yüksek lisans GNO'suna katilmaz. Önkosul derslerinin herhangi birinden F notu alinmasi veya herhangi bir yariyil sonunda önkosul derslerinin ortalamasinin 2.50' nin altinda olmasi halinde öğrencinin üniversite ile ilisiği kesilir. Ilgili anabilim dalinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu' nun onayi ile önkosul derslerinin yanisira lisansüstü programina yönelik dersler de alinabilir.

Yüksek lisans programini tamamlama süresi bilimsel hazirlik süresi hariç dört yildir. Bu süre içerisinde bütün derslerini en az 3.00 GNO ile tamamlamis, ancak tez çalismasini tamamlayamamis öğrenciye ilgili anabilim dalinin önerisi ve Yönetim Kurulu' nun karari ile en fazla iki yariyillik ek süre verilebilir.

"Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Giris Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde tezli yüksek lisansa devam edenler için en çok 3 dönem sonunda, tezsiz yüksek lisansa devam edenler için en çok besinci dönem sonunda tüm derslerini tamamladiklari halde GNO' lari 3.00 altinda kalan öğrencilerin GNO' larini nasil 3.00'a çikarabilecekleri açikliğa kavusturulamamistir. GNO' lari 3.00 olmayan bu öğrencilerin tezli yüksek lisansta dördüncü ve tezsiz yüksek lisansta altinci dönem sonunda üniversite ile ilisiklerinin kesilmesi nedeniyle bu durumda olan öğrencilere;

a. GNO' larini 3.00' e çikarma ve ders tekrari hakki verilmesi halinde eski yönetmeliklerde olduğu gibi, CC ve/veya CB alinan derslerin tekrar edilebileceğinin,

b. Seçmeli derslerin tekrarinda danismanlarin uygun gördüğü durumlarda, dersin seçmeli ders ile de tekrar edilebileceğinin,

c. Lisansüstü Giris Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' ne eklenmesine karar verildi"

(Senato 98/ 12)

Yüksek Lisans Tezi

Madde 14 - Ilgili ana bilim dalinin görüsü alinarak bir doktorali öğretim elemani, Enstitü Yönetim Kurulu tarafindan, en geç öğrencinin ikinci yariyili sonuna kadar, o tez öğrencisinin danismani olarak görevlendirilir. Tez çalismasinin niteliğinin birden fazla tez danismani gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danismani atanabilir. Görevlendirme sirasinda anabilim dalinca onaylanan tez önerisi doğrultusunda tez konusu da belirlenebilir. Öğrenci en geç üçüncü yariyilin basindan itibaren her yariyil teze kayit yaptirmak zorundadir.

Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Akademik Takvimle ilan edilen tez sunus tarihinde tezini tamamlayan öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalinin görüsünü alarak, içinde öğrencinin tez danismani ve baska yakin bir anabilim dalinda bir öğretim üyesinin de bulunduğu en az 3, en çok 5 kisiden olusan bir tez jürisi görevlendirilir. Jüride ikinci tez danismaninin da bulunmasi durumunda jüri 5 kisiden olusur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sinavina alir. Tez savunmasi, tez çalismasinin sunulmasi, ve bunu izleyen soru cevap bölümünden olusur. 
Tez savunma sinavi herkese açiktir. Tez sinavinin tamamlanmasindan sonra jüri salt çoğunlukla "kabul" ya da "red" veya "düzeltme" karari verir ve durumu bir tutanakla en çok üç gün içerisinde Enstitü' ye iletir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilisiği kesilir. Tezi hakkinda "düzeltme" karari verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini ayni jüri önünde savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilisiği kesilir.

a) Tezsiz yüksek lisans programlarinin ancak ilgili anabilim dali tarafindan önerildikten ve ilgili kurullarda onaylandiktan sonra açilabileceğine,

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarina kabul sartlarinin ayni olmasi gerektiğine,

c) Her iki programa katilan öğrenciler arasinda baslangiçta bir fark olmamasi gerektiğine, ancak öğrencilerin öğrenime ilk basladiklari akademik yil sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere, bir seçim yaparak tezli veya tezsiz programa devam etmelerine karar verildi."

(Senato 98/13)

Yüksek Lisans Programlarinda Ilisik Kesme

Madde 15- Bir Yüksek Lisans Programi Öğrencisi,

a) Herhangi bir yariyil sonunda bir ön kosul dersinden F notu almis ise, veya ön kosul derslerinin ortalamasi 2.50'nin altinda ise,

b) Tekrarladiği veya tekrarlamasi gereken bir ders yerine aldiği dersten F notu almis ise,

c) Programindaki tüm dersleri en çok dört yariyil içerisinde, en az 3.00 GNO ile tamamlayamamis ise,

d) Tez notu olarak üstüste iki yariyil ya da araliki olarak üç yariyil F notu almis ise,

e) Bu yönetmelikte kendisine taninan süre içerisinde Enstitü' ye jüri tarafindan onaylanmis bir tez sunamamis ise, Üniversite ile ilisiği kesilir.

Doktora Programi

Madde 16- Doktora programi toplam 21 krediden az olmamak kosulu ile en az yedi adet lisansüstü ders, yeterlilik sinavi, tez önerisi ve tez çalismasindan olusur. 
Enstitü Yönetim Kurulu doktora yapacak öğrenciye ilgili anabilim dalinin bir üyesini, program danismani olarak belirler.

Program danismani, öğrencinin her yariyilda alacaği dersleri, bu yönetmeliğe ve öğrencinin kabul edildiği doktora programina uygun olarak belirler.

Bir doktora öğrencisi programinda uygun görülen dersleri, en çok dört yariyilda tamamlamak zorundadir. 
"Yüksek lisans derecesi, kabul edildiği doktora programindan farkli bir bilim dalinda olan ya da ayni bilim dalinda ancak farkli bir Yükseköğretim kurumundan olan öğrenciye, derslerindeki eksikliklerini tamamlayabilmesi için ilgili anabilim dalinin önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu'nca en çok iki yariyillik bilimsel hazirlik süresi taninabilir. Bu önerinin öğrencinin kabulü sirasinda yapilmasi ve alacaği ön kosul derslerinin belirlenmesi zorunludur. Önkosul dersleri öncelikle ve kredili olarak alinir. Ancak bu derslerin kredi ve notlari doktora mezuniyet GNO' suna katilmaz. 
Önkosul derslerinin herhangi birinden F notu alinmasi veya herhangi bir yariyil sonunda ön kosul derslerinin ortalamasinin 2.50'nin altinda olmasi halinde öğrencinin Üniversite ile ilisiği kesilir. 
Bir doktora öğrencisi, programda öngörülen dersleri, bilimsel hazirlik süresi hariç en çok dört yariyil süresi içinde tamamlamak zorundadir."

Bir doktora öğrencisi, programinda öngörülen kredi tutarinin en çok yarisini, danismaninin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu' nun onayi ile Boğaziçi Üniversitesi'ndeki diğer lisansüstü programlarindan ders alarak ya da daha önce bu nitelikte almis olduğu dersleri (baska diploma alani için kullanilmamis olmak kosulu ile) nakil dersi olarak geçerli saydirarak tamamlayabilir. Boğaziçi Üniversitesi disinda alinmis olan derslerin geçerli notlari öğrencinin kaydina P notu olarak geçer. Söz konusu nakil kredilerin toplami, program toplami kredisinin 1/ 4'ünü asar ise, öğrencinin ders gereklerini tamamlamasi için öngörülen azami yasal süreden bir yariyil düsürülür.

Doktora Programlarinda Basvuru Kosullari

Madde 17- Doktora öğrencisi, derslerini en çok dört yariyil içerisinde ve en az 3.00 GNO ile tamamlamak zorundadir. Herhangi bir dersten yariyil sonu notu CC'den asaği ise öğrenciye o dersten F notu verilir. Herhangi bir dersten F notu alindiği taktirde, 4 yariyillik süre dolmamissa ya o ders, ya da o dersin yerine baska bir ders alinarak, bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlanir.

Öğrenci:

a) F notu aldiği dersi tekrar edebileceği ek süre haklarini bitirmis ise,

b) Tekrarladiği dersten yine F notu alirsa,

c) GNO' su birbirini izleyen iki yariyil üstüste 3.00'dan düsükse, Üniversite ile ilisiği kesilir.

Doktora Yeterlilik Sinavi ve Tez Savunmasi

Madde 18-

a) Ilk iki yariyilini tamamlayan doktora öğrencisine en geç üçüncü yariyil basina kadar ilgili Anabilim Dali'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu' nun onayi ile bir öğretim üyesi "tez danismani" olarak seçilir. Tez çalismasinin niteliğinin birden fazla tez danismanini gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danismani atanabilir. Ikinci tez danismaninin doktora derecesine sahip olmasi gerekmektedir.

b) Derslerini en az 3.00 GNO ile tamamlayan doktora öğrencisi, en geç derslerini tamamladiği dönemi izleyen yariyil sonuna kadar doktora yeterlilik sinavina girer. Doktora yeterlilik sinavina girebilmek için, Kamu Personeli Yabanci Dil Tespit Sinavi'ndan yüz üzerinden en az altmis puan almak gerekir. 
"Kamu Personeli Yabanci Dil Tespit Sinavi'nin geçerlilik süresi bes yildir."

Yeterlilik sinavlari, ilgili Anabilim Dali tarafindan önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafindan onaylanan ve sürekli görev yapan 5 kisilik Doktora Yeterlilik Komitesi tarafindan düzenlenir ve yürütülür. Komite, farkli alanlardaki sinavlari hazirlamak, uygulamak ve değerlendirmek amaci ile biri tez danismani, diğeri Boğaziçi Üniversitesi disindan bir öğretim üyesi ve kalani komite üyeleri arasindan seçilen en az 3, en çok 5 kisilik sinav jürileri kurar. Doktora Yeterlilik Sinavi, yazili ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapilir. Doktora Yeterlilik Komitesi, sinav jürisinin önerisini ve öğrenci basari durumunu değerlendirerek, öğrencinin basarili veya basarisiz olduğuna salt çoğunluk ile karar verir. Komite bu kararini sinavi izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü' ye bir tutanakla bildirir. Doktora Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde yeterlilik dönemine kayıt olarak tekrar sınava alınabilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kredisiz yeniden ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlilik sınavına yeniden girebilir. Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması durumunda, öğrencinin programının tüm derslerini yeniden alması zorunludur. Yeterlilik sınavının tümüne ya da bir bölümüne girmeyen öğrenci yeterlilik sınavında başarısız sayılacaktır.

Doktora yeterlilik Komitesi, Yeterlilik Sinavi'ni basaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamis olsa bile, Üniversitelerarasi Kurul Baskanliği'nca hazirlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 19/b maddesinde öngörülen duruma düsmemek kosuluyla dördüncü yariyildan sonra da fazladan ders(ler) almasini isteyebilir. Fazladan alinacak ders(ler)i altinci yariyilin sonuna kadar basariyla tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğrenim kurumu ile ilisiği kesilir.

Yeterlilik Sinavi'nda basarili olan öğrenci için, sinavi izleyen bir ay içerisinde, ilgili Anabilim Dali'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu' nun onayi ile bir Tez Izleme Komitesi olusturulur. Üç öğretim üyesinden olusan komitede tez danismanindan baska, ilgili Anabilim Dali'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayi ile Tez Izleme Komitesi üyeliklerinde değisiklik yapilabilir.

c) Doktora Yeterlilik Sinavi'ni basaran öğrenci, en geç alti ay içinde, yapacaği arastirmanin amacini, yönetimini ve çalisma planini kapsayan tez önerisini, Tez Izleme Komitesi'nin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazili bir raporu, savunmadan en az onbes gün önce komite üyelerine dağitir. Tez Izleme Komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabulü ya da reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararini en geç üç gün içinde bir tutanakla Enstitü' ye bildirir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, ayni tez konusu ve danisman ile devam ettiği taktirde üç ay, tez konusu ve danismani değistiği taktirde alti ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilisiği kesilir. Danisman veya tez konusu değisen öğrenciye yeni bir tez komitesi atanabilir.

Derslerini basariyla tamamlayan öğrenci, yeterlilik sinavi ve tez önerisi savunmasi süresi içinde gerektiği takdirde ders almadan kayit yaptirir ve kayit durumu Q isareti ile gösterilir.

Doktora Tezi

Madde 19- Yeterlilik sinavi ve tez önerisi savunmasini basaran doktora öğrencisi tez danismani yönetiminde teze kaydolarak doktora tezini, doktora programini tamamlama süresi olan 8 yariyil içinde basariyla savunmak zorundadir. Bu süre doktora programina ilk kayit olduğu yariyil ile baslar.

Ders programini, yeterlilik sinavini ve tez önerisi savunmasini basarmis fakat yukarida belirtilen süre içerisinde tezini hazirlayarak tez sinavina giremeyen öğrenciye ilgili Anabilim Dali'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayi ile tezini jüri önünde savunmasi için en fazla dört yariyil ek süre verilir. 
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, Tez Izleme Komitesi her yariyilda bir kere olmak üzere, yilda iki kez toplanir. Öğrenci toplanti tarihinden en az bir ay önce, o ana kadar yapilan çalismanin özetini ve bir sonraki çalismanin planini içeren bir yazili raporu komite üyelerine sunar.

Öğrenci tez çalismasi, komite tarafindan "basarili", veya "basarisiz" olarak belirlenir ve danismani tarafindan yariyil sonunda TP veya F notu olarak Kayit Isleri Sube Müdürlüğü'ne bildirilir. Tez çalışmasından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez F notu alan veya üst üste iki yarıyıl kayıtsız kalan öğrenci yeterlik sınavını tekrarlar.

Madde 20- Tez çalismasini tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçlari Senato tarafindan belirlenen yazim kurallarina uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadir. Doktora tez jürisi, biri baska yüksek öğretim kurumunun üyesi olmak üzere, bes kisiden olusur ve ilgili Anabilim Dali'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karari ile atanir. Tez Izleme Komitesi üyeleri, Doktora Tez Jürisi'nin de üyeleridir. Tez danismani, bu jürinin baskanidir. Jüri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sinavina alir. Tez sinavi, tez çalismasinin sunulmasi ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olusur.

Doktora tezinde adayin:

a) Arastirma yaptiği konuda bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem gelistirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamasi kosullarindan en az birisini yerine getirmis olmasi zorunludur. 
Aday, Jüri önünde tezini savunur. Tez savunmasi herkese açiktir. Tez savunmasi sonunda jüri, doktora tezi hakkinda salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" karari verir ve kararini, en geç üç gün içinde bir tutanakla Enstitü' ye bildirir. 

 

Tezi reddedilen adaya ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili Enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilebilir, gerekirse yeni tez danışmanı atanır. Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması da istenebilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen aday, jüri tarafından verilen ve altı ayı aşmayan süre içerisinde gereğini yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu ikinci savunmada da tezi kabul edilmeyen adaya ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilebilir. Gerekirse yeni tez danışmanı atanır. Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması da istenebilir. Öğrenci tezini başarı ile savunup mezun olamadığı sürece, bu Yönetmeliğin 28inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki işlem tekrarlanır.

 

Tez sinavinda basarili olmak ve diğer kosullari da sağlamak kaydiyla, doktora tezinin ciltlenmis en az üç kopyasini, sinava giris tarihinden sonraki bir ay içinde teslim eden ve tezi sekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diplomasını almaya hak kazanır.

 

Bir öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için ilgili dönemde kayıtlı olması gerekir.