Ayşe Köse Badur

Ayşe Köse Badur,
Doktor Öğretim Görevlisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bogazici Üniversitesi Bebek, 34342 Istanbul, Türkiye

E-mail: 
aysekose2015@gmail.com

Fax: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)