Güz 2023

ATA 551 - Cumhuriyet Dış Politikası - Aydın Babuna (Çarşamba 678)

ATA 554 - Ortadoğu Tarihi - Seda Altuğ (Çarşamba 678)

ATA 585 - Karşılaştırmalı Perspektifte Türkiye 68 Kuşağı - Asım Karaömerlioğlu (Salı 234)

ATA 581 - Politik Ekoloji  - Irmak Ertör (Salı 678)

ATA 593 - Karşılaştırmalı Sınır Çalışmaları - Ramazan Hakkı Öztan (Salı 678)

ATA 688 - Etnografik Araştırma - Berna Yazıcı (Pazartesi 678)

ATA 59G - Cumhuriyet Tarihinde Sermaye Birikimi - Nadir Özbek (Çarşamba 234)