Bahar 2023

ATA 535 - 1800'den Günümüze Orta Doğu'nun Ekonomik ve Toplumsal Tarihi- Seda Altuğ (Çarşamba 678)

ATA 582 - Alternatif Ekonomiler - Irmak Ertör (Salı 678)

ATA 588 - Türk Siyasî Düşüncesinde Seçme Konular - Asım Karaömerlioğlu (Perşembe 678)

ATA 613 - Tarihte Devrim Olgusu - Ramazan Hakki Öztan (Salı 678)

ATA 655 - Doğu Avrupa'da Politika ve Toplum - Aydın Babuna (Çarşamba 678)

ATA 681 - Osmanlı İmparatorluğu Son Dönem Ekonomik ve Toplumsal Tarihi - Cengiz Kırlı (Salı 234)

ATA 684 - OSMANLI TARİHÇİLİĞİNDE KAYNAKLAR ve YENİ YÖNTEMLER - Nadir Özbek (Çarşamba 234)

ATA 688 - Etnografik Araştırma - Berna Yazıcı (MMM 678)

ATA 68C - Ekonomi, Toplum ve Devlet - Umut Türem (ThThTh 234)