Gülce Başer - Pursuit of New Antagonist Discourses: Politics in the Poetry of the 1980s

Abstract: “The Pursuit of New Antagonist Discourses: Politics in Poetry of the 1980s”

Gülce Başer, Doctoral Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2016

The thesis is about the relationship between politics and Turkish poetry in the decade from 1980 to 1990. This decade is characterized by the 12 September 1980 coup d’état and the incorporation of the country to the global economy. This study interrogates changes in the culture and literature of Turkish society in this new context. Turkish poetry of the Republican period carried political and social references - except for movements such as “Second New” - until the 1980s. The military coup, I argue, facilitated the rise of a new abstract poetry with its own micro-politics. In this poetry, political content swung towards individualism, and form changed along with the content. The present dissertation analyzes the changes in the purpose, theme and representation of post-1980s poetry along with changes in its socio-political environment.

 

Özet: “Yeni Muhalif Söylemler Arayışı: 1980’ler Şiirinde Siyaset”

Gülce Başer, Doktora Adayı, 2016
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Bu çalışma, 1980-1990 on yılı boyunca şiirimizin siyasi içeriğine ilişkin bir incelemedir. Söz konusu on yıl, toplum zihniyetinde önemli değişimlere yol açan iki büyük gelişmeye ev sahipliği yapmıştır: 12 Eylül 1980 Darbesi ve küresel ekonomiye katılım süreci. Bu dönüşümler, öncelikle toplum içindeki geleneksel kolektif bağların koparak toplumun daha bireyci bir yapıya dönüşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu döneme kadar görece kolektif bir toplumun, dolayısıyla kolektif bir zihniyetin şiiri olup temasını görece doğrudan göndermelerle yanısıtagelen Türk şiiri de bu dönemden itibaren çok daha soyut bir biçeme yönelmiştir. Siyasi içerik, değişen amaç, tema, temsil evreniyle birlikte biçim hem içerikte değişmiş, çok daha bireyselleşmiştir. Bu araştırmada şiirde sözü edilen içerik sosyal, siyasi ve ekonomik koşullar ve dönüşüm çerçevesinde incelenmiştir.

 

English