Ayse Yazicioglu - The Portrait of Istanbul in 1922 as Extracted from Aydede (Man in the Moon) Comics Periodical

An abstract of the thesis of Ayşe Yazıcıoğlu for the degree of Master of Arts degree from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken October 2010

The Portrait of Istanbul In 1922 As Extracted From Aydede (Man in the Moon) Comics Periodical

This thesis scrutinizes the portrait of Istanbul as extracted from Aydede comics periodical. Aydede is a political comics periodical published during the Armistice period. The political, social and economic developments of Istanbul were examined by searching the articles and the cartoons of Aydede. In this context, the Armistice period and the life story of Refik Halid were put in the background of the main question. The conclusion of the thesis consists of the rapid and deep social changes and the response of Aydede comics periodical to the issue, the daily problems of the residents of Istanbul, how the different groups were affected by the economic distress and the criticism towards to the notables of politics and literature.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Ayşe Yazıcıoğlu tarafından Ekim 2010’da teslim edilen tezin özeti

Aydede dergisinden İstanbul’un 1922 Yılındaki Portresi

Bu tez 1922 yılında Refik Halid Karay tarafından çıkarılan Aydede dergisinden görülen İstanbul portesini incelemektedir. İstanbul’un işgal yıllarında çıkarılan Aydede bir siyasi mizah dergisidir. İstanbul’da yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler, derginin yazı ve karikatürleri incelenerek anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, İstanbul’un işgali ve Refik Halid Karay’ın hayatı da bu ana sorunun arka planına yerleştirilmiştir. İstanbul hükümetinden yana olan Aydede dergisinde mütareke döneminde derinleşen ve hızlanan toplumsal değişim ve buna duyulan tepki, İstanbul halkının gündelik hayatında yaşadığı sıkıntılar, ekonomik sorunların farklı kesimleri nasıl etkilediği, siyaset ve edebiyat dünyasının önde gelen kişilerine yöneltilen eleştiriler ve siyasi çekişmeler bu tezin sonuçlarını oluşturmaktadır.